راهنمایی استفاده دستگاه ساکشن های روغن برقی گولرسان مدل 6980 و 6910

ساکشن های برقی گولرسان(گلرسان) مدل 6980 و 6910

 

1-توجه :

 • قبل از استفاده خروجی های روغن را ببندید.
 • اتصالات برقی را وصل نمائید.
 • کلید را از روی صفر بروی یک قرار دهید.
 • بعد از مکش کلید را به حالت اول برگردانید.
 • بعد از مکش،شیر روی شلنگ را بسته و نی را از آن خارج نمائید.

2-زمان مکش روغن :

 • ابتدا شیر روی شلنگ را بسته سپس نی را وصل نمائید.
 • مناسب ترین نی را انتخاب نمائید(برحسب ماشین)
 • شیر روی شلنگ را باز کنید.
 • بعد از مکش شیر را بسته و نی را از آن جدا کنید.

3-مواردی که باید دقت کرد :

 • بیشتر از 8 لیتر در فانوسی روغن پر نکنید.
 • حرکت در زمینهای ناهموار باعث شکسته شدن چرخ ها می شود.
 • دستگاه را فقط برای مکش روغن استفاده کنید در صورت استفاده از دستگاه برای مکش بنزین و مواد اسیدی ، دستگاه خراب شده و دیگر مکش نمی کند.

4-هنگام استفاده از دستگاه ساکشن روغن از لوازم ایمنی استفاده شود :

 • بر روی دستگاه ساکشن جوش کاری نکنید.
 • وسیله اضافه ای به دستگاه اضافه نکنید.
 • دستگاه را هر روز بررسی کرده و آن را تمیز کنید برای تمیز کردن از بنزین استفاده ننمایید.

5-هشدارها :

 • در صورتی که موارد بالا انجام نشود خرابی دستگاه را شرکت قبول نمی کند و از گارانتی خارج می باشد.