آموزش استفاده و نگهداری گریس پمپ های بادی گولرسان

گریس پمپ های بادی گلرسان (گولرسان) مدل 2130-2150-2110-2210-2250-2230

 

1-پلت،فنر و پمپ دستگاه را از بشکه آن خارج کنید.

2-گریس مرغوب داخل بشکه آن بریزید.( توصیه می شود گریس گرید شماره دو ریخته شود)

3-پلت،فنر و پمپ را داخل دستگاه قرار دهید.(لوازم را به هیچ عنوان از دستگاه خارج نکنید)

4-شلنگ هوا را به ورودی هوای گریس وصل نمایید.

 • توصیه می شود از کوپلینگ برای اتصال شلنگ هوا به دستگاه استفاده شود.
 • کوپلینگ باعث راحتی کار در اتصال و خارج کردن شلنگ هوا از دستگاه می شود.
 • لازم است برای دستگاه یک واحد مراقبت فشارشکن کار گذاشت تا فشار هوا را تنظیم و رطوبت موجود در آن را گرفته با این کار عمر دستگاه افزایش می یابد.
 • فشار هوای وارد به دستگاه حداقل 6 و حداکثر 8 بار باشد.

5-وقتی با دستگاه کاری انجام نمی شود شلنگ هوا را از روی دستگاه جدا نمایید – کلت دستگاه را پس از اتمام کار فشار دهید تا فشار هوای موجود در داخل دستگاه خارج شود،این کار عمر دستگاه را افزایش می دهد.

6-موقع استفاده از دستگاه از وسایل ایمنی استفاده شود.

7-نزدیک به حرارت نباشد.(آتش)

8-هنگام استفاده از دستگاه بر اثر ریزش گیریس زمین لغزنده می شود و احتیاط لازم است.

9-گریس دستگاه را به سمت هیچ موجود جانداری نپاشید.

10-سرویس و نگهداری روزانه و هفتگی از دستگاه :

 • دستگاه هر روز پس از اتمام کار تمیز شود.
 • برای تمیز کردن از بنزین استفاده نکنید.
 • روزانه شلنگ هوا و روغن و اتصالات آن چک شود و اتصالات آن را محکم کتید.
 • در صورت نداشتن واحد مراقبت پمپ را از محل ورودی هوا با روغن شماره 10 روغن ریزی کنید.

11-زمان خرابی دستگاه :

 • پمپ کار می کند وقتی گیریس نمی آید قسمت پائین دستگاه آشغال رفته و یا اینکه اورینگ قسمت پائین آن خراب شده است،قسمت پائین آن را باز کرده و ورودی گریس و ساچمه موجود در آن را تمیز کرده ودر صورت خرابی آن را تعویض نمایید.
 • پمپ کار می کند ولی گیریس نمی آید،گریس شما زیاد از حد سفت می باشد به گریس مقداری روغن اضافه کنید.
 • پمپ کار نمی کند،محل اتصال ناخنیها ثابت ایستاده است،محل ورودی هوا را باز کرده و محل اتصال ناخنیها را چند بار بالا و پائین کنید.
 • وقتی دسته کلت را رها می کنید گریس می آید،کلت از تنظیم خارج شده یا ساچمه داخل آن کثیف شده است از قسمت بالا مهره و جای اتصال دسته کلت را باید تنظیم کرد و نیز ساچمه آن تمیز شود.