آموزش دستگاه ساکشن بادی گولرسان مدل 6000

آموزش دستگاه ساکشن روغن موتور بادی گلرسان(گولرسان) مدل 6000

1-دقت

 • حتما باید روغن ماشین شما بین 60 تا 80 درجه سانتی گراد حرارت داشته باشد .
 • از بسته بودن تمام شیرهای خروجی هوا مطمئن شوید .
 • از کوپلینگ برای اتصال شیلنگ هوا به دستگاه استفاده کنید – استفاده از کوپلینگ باعث سرعت در اتصال و جدا کردن شلنگ هوا از دستگاه می شود – بعد از اتصال هوا به دستگاه تا زمانی که درجه شما ثابت نشده هوا را قطع ننمایید ( حداقل تا 400 بار باید برسد . )
 • برای شروع کار مناسب ترین ( نی یا تراپ ) را استفاده نمائید .
 • هنگام استفاده از دستگاه از بسته بودن شیر های روی مخزن مطمئن شوید .
 • بعد از اتصال نی به کارتر و وصل شیلنگ مکش ، شیر روی آن را باز کرده تا روغن مکش شود .
 • بعد از اتمام مکش روغن ، شیر بین فانوسی و مخزن را باز کرده تا روغن به داخل مخزن تخلیه شود در موقع تخلیه روغن از فانوس به مخزن نباید دستگاه در حالت کار ( مکش ) باشد .
 • بعد از تخلیه شیر را ببندید

2-زمان مکش روغن

 • ابتدا نی را به شلنگ وصل سپس شیر را باز کنید
 • مناسب ترین نی را انتخاب نمائید ( برحسب ماشین )
 • شیر روی شلنگ را باز کنید
 • بعد از مکش شیر را بسته و نی را از آن جدا کنید .

3-مواردی که باید دقت کرد 

 • بیشتر از 8 لیتر در فانوسی روغن پر نکنید .
 • حرکت در زمینهای ناهموار باعث شکسته شدن چرخ ها می شود .
 • دستگاه را فقط برای مکش روغن استفاده کنید در صورت استفاده از دستگاه برای مکش بنزین و مواد اسیدی ، دستگاه خراب شده و دیگر مکش نمی کند .
 • هنگام استفاده از دستگاه ساکشن روغن موتور از لوازم ایمنی استفاده شود .
 • بر روی دستگاه ساکشن جوش کاری نکنید .
 • وسیله اضافه ای به دستگاه ساکشن روغن اضافه نکنید .
 • دستگاه را هر روز بررسی کرده و آن را تمیز کنید برای تمیز کردن از بنزین استفاده ننمایید .

4-مهم 

 • وقتی هوا وصل است ولی درجه بالا نمی رود از باز بودن شیر ورودی مطمئن شوید .
 • وقتی هوا وصل است ولی از قسمت صدا گیر ( خرجی هوا ) هوا خارج نمی شود صدا گیر درزهایش گرفته شده که باید باز شود آن را تمیز کنید و دوباره وصل کنید .

5-هشدارها 

 • در صورتی که موارد بالا انجام نشود خرابی دستگاه را شرکت قبول نمی کند و از گارانتی خارج می باشد.