آموزش دستگاه ساکشن بادی قیف دار گولرسان مدل 6500

آموزش دستگاه ساکشن بادی قیف دار گولرسان (گلرسان) مدل 6500                                                                                  

1-دقت

 • حتما باید روغن ماشین شما بین 60 تا 80 درجه سانتی گراد حرارت داشته باشد .
 • از بسته بودن تمام شیرهای خروجی هوا مطمئن شوید .
 • از کوبلینگ برای اتصال شیلنگ هوا به دستگاه استفاده کنید – استفاده از کوبلینگ باعث سرعت در اتصال و جدا کردن شلنگ هوا از دستگاه می شود – بعد از اتصال هوا به دستگاه تا زمانی که درجه شما ثابت نشده هوا را قطع ننمایید ( حداقل تا 400 بار باید برسد)
 • برای شروع کار مناسب ترین ( نی یا تراپ ) را استفاده نمائید .
 • هنگام استفاده از دستگاه از بسته بودن شیر های روی مخزن مطمئن شوید .
 • بعد از اتصال نی به کار تر و وصل شیلنگ مکش ، شیر روی آن را باز کرده تا روغن مکش شود .
 • بعد از اتمام مکش روغن ، شیر بین فانوسی و مخزن را باز کرده تا روغن به داخل مخزن تخلیه شود در موقع تخلیه روغن از فانوس به مخزن نباید دستگاه در حالت کار ( مکش ) باشد .
 • بعد از تخلیه شیر را ببندید .                                                                                                                                        

2-نحو استفاده از قیف دستگاه ساکشن روغن:

 • ارتفاع قیف را با مهره ای که در کنار مخزن فلزی است تنظیم کنید .
 • برای تخلیه روغن داخل قیف ، شیر زیر قیف را باز کنید.                                                                                                   

3-زمان مکش روغن :

 • ابتدا نی را به شیلنگ وصل سپس شیر آن را باز کنید .
 • مناسب ترین نی را انتخاب نمائید( برحسب خودرو )
 • شیر روی شیلنگ را باز کنید
 • بعد از مکش شیر را بسته و نی را از آن جدا کنید .                                                                                                         

4- مواردی که باید دقت کرد :

 • بیشتر از 8 لیتر در فانوسی روغن پر نکنید .
 • حرکت در زمینهای ناهموار باعث شکسته شدن چرخ ها می شود .
 • دستگاه ساکشن روغن را فقط برای مکش روغن استفاده کنید در صورت استفاده از دستگاه برای مکش بنزین و مواد اسیدی ، دستگاه خراب شده و دیگر مکش نمی کند .

5-نکات ایمنی                                                                                                      

 • بر روی دستگاه جوش کاری نکنید.
 • وسیله اضافه ای به دستگاه اضافه نکنید.
 • دستگاه ساکشن روغن موتور را هر روز بررسی کرده و آن را تمیز کنید برای تمیز کردن از بنزین استفاده ننمایید.                                                                                                                                                                                                            

6-مهم 

 • وقتی هوا وصل است ولی درجه بالا نمی رود از باز بودن شیر ورودی مطمئن شوید .
 • وقتی هوا وصل است ولی از قسمت صدا گیر ( خرجی هوا ) هوا خارج نمی شود صدا گیر درزهایش گرفته شده که باید باز شود آن را تمیز کنید و دوباره وصل کنید .

7-هشدارها                                                                                                         

 • در صورتی که موارد بالا انجام نشود خرابی دستگاه را شرکت قبول نمی کند و از گارانتی خارج می باشد .