آموزش دستگاه ساکشن بادی کامیونی گولرسان مدل 6600-6640

ساکشن کامیونی گولرسان(گلرسان) مدل 6600-6640

1-توجه :

 • حتما باید روغن ماشین شما بین 60 تا 80 درجه سانتی گراد حرارت داشته باشد.
 • از بسته بودن تمام شیرهای خروجی هوا مطمئن شوید.
 • از کوپلینگ برای اتصال شلنگ هوا به دستگاه استفاده کنید،استفاده از کوپلینگ باعث سرعت در اتصال و جدا کردن شلنگ هوا از دستگاه می شود، بعد از اتصال هوا به دستگاه تا زمانی که درجه شما ثابت نشده هوا را قطع ننمایید (حداقل تا 400 بار باید برسد.)
 • برای شروع کار مناسب ترین ( نی یا تراپ ) را استفاده نمائید.
 • هنگام استفاده از دستگاه از بسته بودن شیر های روی مخزن مطمئن شوید.
 • بعد از مکش روغن از ماشین شیر روی شلنگ را بسته سپس نی را از آن جدا کنید.

2-برای تخلیه روغن از داخل مخزن ابتدا از بسته بودن شیرها مطمئن شوید،از ورودی هوا ی دوم که درجه کوچکتر را دارد شیر را باز کرده هوا را حداکثر تا 5% بار وارد کرده سپس شیر را بسته و از طریقه شلنگ بزرگ روغن را به بیرون تخلیه می نماییم.

3-روش استفاده از تشت دستگاه ساکشن روغن موتور  :

 • تشت را در ارتفاع مناسبی از ماشین قرار دهید.
 • از بسته بودن تمام شیرها مطمئن شوید و فقط شیر وکیوم و شیر خروجی باز شود.
 • را از طریق کوپلینگ به مقداری که درجه حداقل 400 بار را نشان دهد وارد نمائید.
 • شیر روی تشت را باز کرده.

4-نکته های مهم :

 • حرکت در زمینهای ناهموار باعث شکسته شدن چرخ ها می شود.
 • دستگاه را فقط برای مکش روغن استفاده کنید در صورت استفاده از دستگاه برای مکش بنزین و مواد اسیدی ، دستگاه خراب شده و دیگر مکش نمی کند.

5-هنگام استفاده از دستگاه ساکشن روغن از لوازم ایمنی استفاده شود :

 • بر روی دستگاه ساکشن جوش کاری نکنید.
 • وسیله اضافه ای به دستگاه اضافه نکنید.
 • دستگاه را هر روز بررسی کرده و آن را تمیز کنید برای تمیز کردن از بنزین استفاده ننمایید.

6-مهم :

 • وقتی هوا وصل است ولی درجه بالا نمی رود از باز بودن شیر ورودی مطمئن شوید.
 • وقتی هوا وصل است ولی از قسمت صدا گیر ( خرجی هوا ) هوا خارج نمی شود صدا گیر درزهایش گرفته شده که باید باز شود آن را تمیز کنید و دوباره وصل کنید.

7-هشدارها :

 • در صورتی که موارد بالا انجام نشود خرابی دستگاه را شرکت قبول نمی کند و از گارانتی خارج می باشد.