آموزش استفاده و نگهداری گریس پمپ بادی بشکه ای گولرسان

گریس پمپ های بشکه ای گولرسان (گلرسان) مدل 2400 - 2450

 

1-داخل بشکه را پر از گیریس کرده و سپس بوسیله پلت مخصوص بشکه را فشرده می کنیم و درب مخصوص بشکه را می بندیم.

2-خروجی گیریس دستگاه را بوسیله شیلنگ R2 هیدرولیک وصل کنید.

3-شلنگ هوا را به ورودی هوا ی گیریس پمپ وصل کنید.

4-موارد مهم :

 • توصیه میشود بوسیله کوبلینگ ، شلنگ هوا به دستگاه وصل شود که باعث می شود اتصال و جداکردن سریع انجام شود.
 • هوای متصل به دستگاه حتما باید به وسیله واحد مراقبت ( فشار شکن ) کنترل شود که رطوبت و روغن آن را تنظیم کند استفاده از این دستگاه باعث افزایش طول عمر پمپ می شود.
 • فشار هوا وارده به دستگاه باید حداقل 6 و حداکثر 8 بار باشد.

5-هنگامی که با دستگاه کار نمی کنید شلنگ هوا را خارج کرده و دسته کلت را فشار دهید تا فشار هوای موجود در داخل دستگاه خارج شود این عمل عمر دستگاه را افزایش می دهد.

6-هنگام کار با دستگاه از لوازم ایمنی استفاده شود.

7-از آتش دور باشد.

8-هنگام کار با دستگاه زمین اطراف آن در اثر ریزش گیریس لغزنده می باشد که در هنگام حرکت باید احتیاط نمود.

9-گریس را بروی هیچ موجود جانداری نریزید.

10-سرویس روزانه هفتگی :

 • پمپ باید هر روز تمیز شود.
 • برای تمیز کردن از بنزین استفاده نشود.
 • روزانه شلنگ و رابطه های آن چک شود و در صورت احتیاج آنها را محکم کرد.
 • در صورت نداشتن واحد مراقبت هر روز از ورودی هوا روغن شماره 10 به داخل آن بریزد ، این کار عمر دستگاه را بالا می برد.
 • گیریس توصیه شده برای استفاده در دستگاه شماره 2 می باشد.

11-زمان خرابی دستگاه :

 • پمپ کار می کند وقتی گیریس نمی آید قسمت پائین دستگاه آشغال رفته و یا اینکه اورینگ قسمت پائین آن خراب شده است،قسمت پائین آن را باز کرده و ورودی گریس و ساچمه موجود در آن را تمیز کرده ودر صورت خرابی آن را تعویض نمایید.
 • پمپ کار می کند ولی گریس نمی آید،گریس شما زیاد از حد سفت می باشد به گریس مقداری روغن اضافه کنید.
 • پمپ کار نمی کند،محل اتصال ناخنیها ثابت ایستاده است،محل ورودی هوا را باز کرده و محل اتصال ناخنیها را چند بار بالا و پائین کنید.
 • وقتی دسته کلت را رها می کنید گیریس می آید،کلت از تنظیم خارج شده یا ساچمه داخل آن کثیف شده است. از قسمت بالا ،مهره و جای اتصال دسته کلت را باید تنظیم کرد و نیز ساچمه آن تمیز شود.