آموزش استفاده و نگهداری واسکازین پمپ بادی گولرسان ترکیه

واسکازین پمپ های بادی گولرسان(گلرسان) مدل سطلی 4030-4050-4130-4150

 

1-پلت،فنر و پمپ دستگاه را از بشکه آن خارج کنید.

2-روغن با کیفیت داخل بشکه بریزید.

3-پلت،فنر و پمپ را داخل بشکه قرار دهید.

4-شلنگ هوا را به ورودی هوای واسکازین وصل نمایید :

 • توصیه می شود از کوپلینگ برای اتصال به دستگاه استفاده شود.
 • کوپلینگ باعث راحتی کار هنگام اتصال و خارج کردن شلنگ هوا از دستگاه می شود.
 • لازم است برای دستگاه یک واحد مراقبت فشار شکن کار گذاشت تا فشار هوا را تنظیم و رطوبت موجود در آن را گرفته با این کار عمر دستگاه افزایش می یابد.
 • فشار هوای وارد به دستگاه حداقل 6 و حداکثر 8 بار باشد.

5-وقتی با دستگاه کاری انجام نمی شود،شلنگ هوا را از روی دستگاه خارج نمایید – کلت دستگاه را پس از اتمام کار فشار دهید تا فشار هوای موجود در داخل دستگاه خارج شود – این کار عمر دستگاه را افزایش می دهد.

6-موقع استفاده از دستگاه از وسایل ایمنی استفاده شود.

7-نزدیک به حرارت نباشد(آتش).

8-هنگام استفاده از دستگاه بر اثر ریزش روغن زمین لغزنده می شود و احتیاط لازم است.

9-روغن دستگاه را به سمت هیچ موجود جانداری نپاشید.

10-سرویس و نگهداری روزانه و هفتگی از دستگاه :

 • دستگاه هر روز پس از اتمام کار تمیز شود.
 • برای تمیز کردن از بنزین استفاده نکنید.
 • روزانه شیلنگ هوا و روغن و اتصالات آن چک شود و اتصالات آن را محکم کتید.
 • در صورت نداشتن واحد مراقبت،پمپ را از محل ورودی هوا با روغن شماره 10 روغن ریزی کنید.

11-زمان خرابی دستگاه :

 • پمپ کار می کند ولی روغن نمی آید،بین پیستونها اشغال گرفته یا اینکه اورینگ ها خراب شده اند.قسمت پائین پمپ را باز کرده و تمیز کنید و اگر اورینگها مشکل داشت آنها را تعویض کنید.
 • پمپ کار نمی کند،محل اتصال ناخنیها ثابت ایستاده است،ورودی هوای پمپ را باز کرده و محل اتصال ناخنیها را بالا و پائین کنید.
 • وقتی دسته کلت را رها می کنید روغن می آید،کلت از تنظیم خارج شده یا ساچمه داخل آن کثیف شده است،از قسمت بالا مهره وجای اتصال دسته کلت را باید تنظیم کرد و نیز ساچمه آن تمیز شود.