دستگاه ششتشوی رادیاتور و بخاری روکار

دستگاه شستشوی سیستم ریل و سوخت رسانی(انژکتورشوی)

ابزار دیسک تراش

دستگاه تراش کاسه و چرخ و دیسک ترمز

جک قیچی

جک سوسماری

کمپرسور تولید باد

جک دو ستون

جک چهار ستون